Haploidan je broj hromozoma u polnim ćelijama (gametima).[1][2] Kod vrsta koje nisu poliploidne on predstavlja jednu garnituru hromozoma i istovremeno je upola manji od diploidnog broja. Kod poliploidnih vrsta je to broj koji je upola manji u odnosu na broj hromozoma u telesnim ćelijama iste vrste. Kod čoveka broj hromozoma u telesnim ćelijama je 46, a u polnim duplo manje, 23. Drugim rečima normalne ćelije sadrže dve garniture hromozoma.

Diploidne ćelije imaju dve homologne kopije svakog hromozoma.

Diploidan broj hromozoma imaju telesne ćelije. Duplo je veći od broja hromozoma u polnim ćelijama (haploidan). Kod vrsta koje nisu poliploidne on predstavlja dve garniture hromozoma: jedna je poreklom od majke, a druga od oca. U ljudskim ćelijama on iznosi 46 hromozoma ili dve garniture po 23 hromozoma.

U ćelijama koje imaju ovaj broj hromozoma dolazi do obrazovanja parova homologih hromozoma. Svaki par ima jedan majčin, a drugi hromozom iz očeve garnitura.

U humanom kariotipu je 22 para homologih i jedan par su polni hromozomi koji su u:

  • ženskom polu homologi (XX);
  • muškom polu heterologi (XY).

Reference

uredi
  1. ^ Bruce Alberts; Alexander Johnson; Julian Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter (2002). Molecular Biology of the Cell. New York: Garlard Science. ISBN 0815332181. 
  2. ^ Clark, David P. (2009). Molecular Biology. Boston: Academic Press. ISBN 978-0-12-378589-3. 

Literatura

uredi
  • Griffiths, Anthony J. F. (1999). An Introduction to genetic analysis. San Francisco: W.H. Freeman. 
  • Clark, David P. (2009). Molecular Biology. Boston: Academic Press.