Pozivni telefonski broj

јединствен број за сваку државу, град или област

Pozivni telefonski broj je organizovanje brojeva u telefoniji, gde su brojevi dodeljeni pretplatnicma, gde predstavljanju jedinstvenu adresu krajnje tačke poziva i koji su hijerarhijski organizovani kroz sistem kodova koji opisuju destinaciju. Svaka organizacija koja upravlja telefonskom mrežom definiše unutrašnju organizaciju brojeva, bilo kod javnih davalaca usluga, ili kod privatnih organizacija, za unutrašnju upotrebu.