Pravoslavno bratstvo mira

Pravoslavno bratstvo mira odnosno Pravoslavno bratstvo mira pod zaštitom Majke Božije (engl. Orthodox Peace Fellowship of the Protection of the Mother of God) je udruženje pravoslavnih hrišćana koji žele da primene principe, koji su istaknuti u Jevanđelju, na situacije podele i konflikata, bilo da se radi o Crkvi, domu, društvu, radnom mestu, državi i odnosima među državama.

Za razliku od sličnih pokreta za mir drugih religioznih tradicija, Pravoslavno bratstvo mira nije politička organizacija niti podržava takve organizacije. Oblasti delovanja koncentrišu se na teološka istraživanja, izdavačku delatnost i praktičnu pomoć u oblastima ugroženim konfliktom.

Spoljašnje vezeUredi