Primogenitura je ustaljena tradicija nasledstva gde prvorođenče ima prednost. Često se koristi u monarhijama. Kao mehanizam nasledstva u naslednim monarhijama neka vrsta primogeniture je najčešće korišćena, ali nije jedina vrsta tradicije niti je najstarija metoda.

Agnatička primogenitura uredi

Agnatička primogenitura ili patrilinealna primogenitura (vrsta muške primogeniture) je nasledstvo po najstarijem muškom detetu. Muška primogenitura se dešava u najmanje dva poznata sistema: agnatička primogenitura i kvazi-salička sukcesija. Samo muškarci mogu stupiti na tron.

Primogenitura muške preferencije uredi

Ova vrsta primogeniture prioritira najstarije muško dete, ali žensko dete može naslediti ukoliko nema preživelog sina. Naziv agnatičko-kognatička primogenitura se koristi s istim značenjem. Ova vrsta nasledstva važi, na primer, u danskoj i britanskoj monarhiji.

Apsolutna primogenitura uredi

Apsolutna, jednaka ili linealna primogenitura je nasledstvo gde najstarije dete ima prioritet, bez obzira na pol. Danas se koristi i naziv puna kognatička primogenitura. Neke monarhije su preuzele ovu vrstu nasledstva krajem 20. veka. Švedska je adoptirala apsolutnu primogenituru 1980. Kasnije je nekoliko monarhija sledilo primer Švedske: Belgija, Holandija i Norveška.

Matrilinealna primogenitura uredi

Nijedna evropska monarhija nema niti je primenjivala ovu vrstu nasledstva gde se muško dete potpuno isključuje. Neka plemena u Africi primenjuju matrilinealnu primogenituru.