Protiv-terorizam (antiterorizam) jesu delovanja, taktike, tehnike i strategije koje vlada, vojska i policija radi u cilju prevencije terorističkih pretnji.

Taktike terorizma koriste teroristi i vlade. Ne koriste svi teroristi teror kao taktiku a neki biraju druge taktike zato što daju više rezultata. Individue, poput Timoti Makveja, mogu da se angažuju u terorističkim dejstvima kao što je bombaški napad u Oklahoma sitiju.

Ukoliko je terorizam deo šire pobune, protiv-terorizam mogu da čine deo protiv pobunjeničke doktrine, ali političke, ekonomske i druge mere mogu da se više fokusiraju na pobunu koja je poseban akt terorizma.