Rakel nož

Rakel spada među osnovne sitoštamparske alatke, jer od njegovog kvaliteta zavisi u velikoj meri kvalitet štampe. Sastoji se od držača (metalni, drveni) i gume kojom se potiskuje boja.