Rased San Andreas (engl. San Andreas Fault) — transkurentni rased između Pacifika i Severnoameričke ploče. Dugačak je oko 1.300 kilometara i prolazi kroz teritoriju države Kalifornija u SAD-u, uglavnom kopnom. Formiran je posle nestanka ploče Faralon.

Pogled na rased San Andreas
Posledice zemljotresa u San Francisku 1906. godine
Posledice zemljotresa u Loma Prijeti 1989. godine

Paralelno sa rasedom San Andreas, nastali su i rasedi San Gabrijel i San Džasinto. Pomeranjem raseda, javljaju se zemljotresi do 8,1 stepen magnitude i uzrokuju površinska pomeranja do 7 m u dubinu.[1] Najpoznatiji su zemljotres u San Francisku 1906. i zemljotres u Loma Prijeti 1989. godine.

Rased San Andreas je granični deo dve geološke ploče — severnoameričke i pacifičke. Pacifička ploča okrenuta je prema severozapadu, a severnoamerička prema jugoistoku. Mehanička podrhtavanja unutar zemljine kore nastaju trenjem litosvernih ploča. Ova napetost prazni se zemljotresima, koji mogu biti različitog intenziteta.

Izvori

uredi

Spoljašnje veze

uredi