Rasprava je vrsta naučne proze. Ima za cilj da dokaže ispravnost ili neispravnost određenog tvrđenja, da saopšti nove ideje i istine o predmetu koji raspravlja, da istakne nove odnose ili činjenice. Kako je u raspravi najvažnije dokazivanje, a pisac rasprave namjerava da ubjedi čitaoca u ispravnost svojih tvrđenja i postavki, on je dužan, pored pregledno i brižljivo izložene, a prethodno svestrano proučene materije, da saopšti i argumentaciju, obično u napomenama ispod teksta (fusnota), u posebno priloženim dokumentima, grafikonima i ilustracijama. Rasprava se sastoji iz: uvoda, gde se određuju cilj i metode istraživanja i naznačuju teze; razrade, gde se teze dokazuju, i zaključka, koji sažeto i precizno objedinjuje sve rezultate istraživanja. Naučna rasprava koja se podnosi univerzitetu radi dobijanja doktorskog zvanja naziva se doktorskom disertacijom ili doktorskom tezom. Za raspravu postoji i termin: traktat, od lat. tractatus – obrađivanje.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Umberto Eko, Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga, Beograd, 2000.