Regionalna računarska mreža

WAN (engl. wide area network — „Regionalna računarska mreža” ili „Računarska mreža širokog područja” (u slobodnom prevodu)) je računarska mreža koja pokriva šire područje — grada, regiona ili države.

Ponekad se izraz „WAN” koristi za mrežu koje koristi rutere i javne komunikacione veze.

Regionalna mreža se koristi za povezivanje različitih LAN tako da omogućuje komunikaciju između korisnika i računara u različitim mrežama.

WAN se gradi za potrebe jedne ili više kompanija ili pojedinca ili za potrebe internet provajdera koji je koriste kako bi omogućili pristup internetu lokalnim mrežama i pojednim računarima. Može biti izgrađen pomoću iznajmljenih mreža koji preko rutera povezuju više lokalnih mreža ili lokalnoj mreži omogućavaju vezu za Internet. Kako su iznajmljene linije prilično skupe za WAN se često koristi neki od sistema komutiranja paketa. Mrežni protokoli, kao što su TCP/IP omogućavaju transport i adresne funkcije.

Protokoli kao što su SONET/SDH, MPLS, ATM i Frame relay se često koriste kako bi omogućili funkcionisanje WAN. U ranim fazama za realizaciju WAN korišćen je X.25 protokol koji se smatra pretečom Frame relay protokola.

Brzina prenosa kod ovih mreža su se kretale od 1200 b/s do 6 Mbit/s, mada neke veze kod ATM ili kod iznajmljenih linija mogu dostići brzine i do 156 Mb/s. Najčešće korišćene komunikacione veze kod WAN su telefonske linije, bežični prenos — wireless i satelitski kanali.

U ređim slučajevima se korisnici zbog smanjenja troškova odlučuju za formiranje VPN kako bi povezali svoje lokalne mreže i na taj način kreirali WAN[1].

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ Groth, David; Toby Skandier (2005). 'Network+ Study Guide, Fourth Edition'. Sybex, Inc. ISBN 978-0-7821-4406-2.

Spoljašnje veze uredi