Red veličine predstavlja klasu vrednosti veličine bilo koje vrste. Svaka klasa sadrži fiksiranu razmeru prema prethodnoj klasi. Najčešće se koristi razmera 10.

U svakodnevnom govoru, izraz red veličine se obično koristi da opiše da je neka veličina mnogo puta veća od veličine sa kojom se upoređuje. Na primer: Planeta Jupiter ima površinu za mnogo redova veličine veću od površine Meseca.

Rečima Stepeni broja 10 Red
veličine
deset-hiljaditina 0,0001 −4
hiljaditina 0,001 −3
stotina 0,01 −2
desetina 0,1 −1
jedan 1 0
deset 10 1
sto 100 2
hiljadu 1.000 3
deset hiljada 10.000 4

Redovi veličine se obično koriste za veoma gruba upoređivanja. Ako se dva broja razlikuju za jedan red veličine, jedan je oko deset puta veći od drugog. Ako se razlikuju za dva reda veličine, razlikuju se za otprilike faktor 100. Ako su dva broja istog reda veličine, jedan je manje od deset puta veći od drugog.

Red veličine broja je, intuitivno, broj stepena broja 10 koji se sadrže u tom broju. Preciznije, red veličine broja može da se definiše pomoću logaritma za osnovu deset, tako što se obično uzme ceo deo logaritma. Na primer, logaritam od 4.000.000 je 6,602; red veličine ovog broja je stoga 6. Broj ovog reda veličine je između i . Sličan primer bi mogao biti; Ima platu od sedam cifara, red veličine je jednak broju cifara minus jedan, pa se vrlo lako određuje i bez kalkulatora. Red veličine je približna pozicija broja na logaritamskoj skali.

Procena reda veličine promenljive čija tačna vrednost nije poznata je procena, zaokružena ka najbližem stepenu broja 10. Na primer, procena reda veličine za promenljivu između oko 3 milijarde i 30 milijardi (kao što je broj ljudi na Zemlji) je 1.000.000.000 (milijarda). Drugim rečima, kada se zaokružuje njegov logaritam, broj reda veličine 10 je između i .

Razlika reda veličine između dve verdnosti je fakor 10. Na primer, masa Saturna je 95 puta veća od mase Zemlje, pa Saturn ima za dva reda veličine veću masu od Zemlje.

Stranice iz tabele desno sadrže spiskove predmeta ili pojava koje su istog reda veličine u različitim jedinicama mera. Ovo je od koristi da se stekne intuitivni osećaj šta predstavlja red veličine pomoću poznatih objekata.

Dodatna literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi