Rektor (lat. rector) je naziv za upravnika univerziteta ili neke druge visokoškolske ustanove. Uz njega se nalazi i određeni broj prorektora za pojedine oblasti i oni zajedno sačinjavaju rektorat, sjedište administrativnih službi univerziteta.

Rektori su organi rukovođenja univerziteta i odgovorni su za njegovo predstavljanje i zastupanje. Obično ga bira senat univerziteta iz reda redovnih profesora. Riječ rektorat se može koristiti ili za označavanje zvanja, položaja i dostojanstva rektora ili za njegovu kancelariju. Prilikom svečanih prilika rektor nosi svoja posebna obilježja kao što su rektorski lanac i toga.

Vidi jošUredi