Ljubavna komedija

Ljubavna komedija (takođe poznata kao romkom ili rom-kom) je podžanr komedije i životno slične fikcije, fokusira na veseo, duhovit stav usmereni na romantične ideje, kao što je kako prava ljubav je u stanju da savlada većinu prepreka.