Rudarski odsek Rudarsko-geološkog fakulteta

Rudarski odsek je jedan od odseka Rudarsko-geološkog fakulteta.

Rudarsko inženjerstvo

uredi

Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina

uredi

Modul Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina je jedno od bazičnih usmerenja na Rudarskom odseku. Formiran početkom sedamdesetih godina prošlog veka, u vreme kada je površinska eksploatacija mineralnih sirovina u Srbiji započela svoj intezivni razvoj, omogućio je da se školuje više stotina rudarskih inženjera, kod kojih se prioritetno sublimira znanje za sve tehničko-tehnološke i organizacione poduhvate u površinskoj eksploataciji.

Danas nema većeg rudarskog sistema u površinskoj eksploataciji u kome na rukovodećim mestima i operativnim poslovima, nema rudarskih inženjera smera za površinsku eksploaaciju. Posebno treba istaći da je taj studijski program, i pored brojnih rudarskih i tehničkih fakulteta, jedini u Srbiji koji priprema kompletne stručnjake specijalizovane za složenu tehnologiju površinske eksploatacije uglja, metala i nemetala. To je, istovremeno, i veliki prostor za zapošljavanje, jer je površinska eksploatacija preživela sve faze tranzicije i ima uspešan razvojni trend, uz sve probleme koji kompleksno prate rudarstvo u Srbiji. Kako se razvijala površinska eksploatacija u Srbiji tako je i studijski profil menjao svoj nastavni plan i program. Time je obezbeđeno da budući rudarski inženjeri dobijaju aktuelna znanja iz tehnologije eksploatacije, projektovanja, organizacije rada, menadžmenta i posebno informatike.

Takav pristup je zadržan i danas, gde se kroz veliki broj obaveznih i izbornih predmeta, obezbeđuje visoki stepen poznavanja ove oblasti, koji omogućava rudarskom inženjeru, da odmah po diplomiranju, obavlja najsloženije zadatke u velikim rudarskim sistemima, ali i da dobijanjem koncesije, započne i samostalno preduzetničko bavljenje rudarskom tehnologijom. Modul Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, omogućava budućim inženjerima: da budu kreatori tehnološkog procesa u površinskoj eksploataciji svih mineralnih sirovina; da samostalno rade odgovarajuće biznis planove za otvaranje površinskih kopova po metodologiji poslovnih banaka;da se bave preduzetništvom putem koncesija; da se bave poslovima nadzora u rudarstvu i da uspešno organizuju nabavku i prodaju rudarskih mašina u svim trgovinskim tokovima. Sve napred navedeno govori da su za buduće inženjere ovog studijskog profila zainteresovane brojne oblasti privrednog, javnog i privatnog sektora i da inženjeri specijalisti za površinsku eksploataciju imaju široku mogućnost za zapošljavanje i uspešno bavljenje svojom profesijom.

Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina

uredi

Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina predstavlja jedan od najsloženijih proizvodnih procesa uopšte. To je posledica raznolikosti i promenljivosti uslova eksploatacije u vremenu i prostoru, pri čemu se misli na: rudarsko-geološke, tržišne, strategijsko-socijalne i druge aspekte. Brojna tehnička dostignuća su pronalazile svoje mesto u podzemnoj eksploataciji, a pojedine su iz nje proistekla. Za rešavanje složenih zadataka vezanih za planiranje, projektovanje i izgradnju rudnika, kao i vođenje proizvodnog proces, danas se u velikoj meri koriste ideje i metode višekriterijumskog odlučivanja i optimizacije, gde se za osnovne uzimaju ekonomski, sigurnosni i ekološki kriterijumi. Nastavni planovi i programi usmereni su na izučavanje: fundamentalnih tehničkih nauka, metoda i tehnologija eksploatacije ležišta, metoda optimizacije, informaciono-upravljačkih sistema, kao i na niza drugih disciplina i funkcija neophodnih za formiranje visoko obrazovanog rudarskog stručnjaka. Cilj studija je da se prvenstveno obrazuju rudarski stručnjaci koji će moći pojedinačno ili timski da rešavaju sve zadatke vezane za efikasnu, ekonomski opravdanu i bezbednu podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i koji će biti prihvaćeni u domaćoj i svetskoj rudarskoj praksi i nauci. To sve podrazumeva sticanje neophodnih znanja za planiranje, projektovanje, praćenje, sistema u rudarstvu ali i šire, kao i rukovođenje i upravljanje istim. Nastavni program je prilagođen i otvoren u smislu proširivanja znanja i iz drugih rudarskih disciplina.

Podzemna gradnja
uredi

Modul Podzemna gradnja izučava kompleks disciplina koji se zasnivaju na najsavremenijim dostignućima iz oblasti rudarske nauke i tehnike. Studenti se osposobljavaju za rešavanje zadataka vezanih za izradu jamskih prostorija, saobraćanjih, i komunalnih objekata, kao i objekara specijalne namene koji se rade pod zemljom. U okviru ovog modula izčavaju se sledeće discipline: tehnologija izrade podzemnih prostorija, bušačko-minerski radovi, podgradne konstrukcije i podgrađivanje i podzemna gradnja u urbanim sredinama. Potrebe za stručnjacima ovog profila su ne samo u rudarstvu već i u građevinarstvu, putnoj privredi, specijalizovanim rudarsko-građevinskim organizacijama, armiji, projektantskim i naučno-istraživačkim ustanovama i drugim srodnim oblastima. Podzemna gradnja je danas naročito aktuelna kada se zna da se obim podzemnih radova višestruko povećava zbog sve većih potreba za izradom jamskih prostorija, drumskih i železničkih tunela, metroa, podzemnih garaža, skloništa, komunalnih podzemnih objekata, hidrotehničkih tunela, strateških podzemnih objekata raličite namene i dr.

Spoljašnje veze

uredi