Senat Australije

Senat Australije je gornji dom dvodomnog Parlamenta Australije, dok je donji dom Parlamenta Predstavnički dom. Senatore bira narod prema sistemu proporcionalnog predstavništva. Senatori se obično biraju na mandat u trajanju od šest godina; međutim, nakon duplog raspuštanja (raspuštanja oba doma Australijskog Parlamenta), neki senatori služe svoj mandat šest godina, dok ga drugi služe samo tri godine. Australijski ustav poverava Senatu značajna ovlašćenja, uključujući i ovlašćenje da blokira zakonski predlog koji je Vlada podnela u Predstavničkom domu. Ovo čini australijski parlamentarni sistem izrazitim hibridom Vestminsterskog (britanskog) i američkog parlamentarnog sistema.

Spoljašnje vezeUredi