Signalizacija je način prenosa poruke na daljinu, gde ne učestvuje ljudski govor. Razvija se iz potrebe da se na većoj udaljenosti uz korišćenje posebnih šifri radi zaštite poruke prenese informacija koja je veoma važna. Za takve poruke koristi se dimni signal, zvučni signal, morzeova abeceda, pomorski kodeks, semafor i sl. Najčešće se koristi metoda „semafor“ (za slanje poruka po danu) i „morzeova abeceda“ (za slanje poruka noću).

Semafor

uredi

Semafor predstavlja slanje poruka pomoću zastavica na daljinu. Postoji 26 znakova zastavicama (za svako slovo engleskog alfabeta). Da bi se položaj zastavica na daljinu video biraju se njihove boje prema boji pozadine. Standardne zastavice za letnji period su crveno bele , a za zimski plavo žute boje.

Morzeova abeceda

uredi
 
Morzeova azbuka

Napravio ju je Semjuel Morze. Koristi se za prenošenje signala. Prvi put je upotremljena na telegrafu. Morzeova azbuka služi za prenos poruka na daljinu. Svako slovo je zamenjeno signalom koji se sastoji iz kratkih i dugih zvučnih ili svetlosnih signala. Prilikom učenja telegrafije, kratki signal se beleži kao tačka a dugi kao crta, ali se nikada tako ne izgovaraju, već se „pevaju“ i to kratki znak kao TI a dugi znak kao TAA. Kratki signal na kraju morzeovog znaka se peva kao TIT.

Izvori

uredi

PLAN UPRAVLjANjA OKOLIŠEM ZA POSTAVLjANjE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU PARKA PRIRODE TELAŠĆICA I SANACIJU PJEŠAČKE STAZE OKO JEZERA MIR