Sinonim (taksonomija)

научно име које се такође примењује на таксон (није тренутно име)

U naučnoj nomenklaturi, sinonim je naučno ime koje se takođe primenjuje na takson koji (sada) ima drugačije naučno ime,[1] iako se termin koristi nešto drugačije u zoološkom kodu nomenklature.[2] Na primer, Karl fon Line je prvi dao naučno ime (prema trenutno korišćenom sistemu naučne nomenklature) norveškoj smrči, koju je nazvao Pinus abies. Ovo ime više nije u upotrebi: sada je sinonim za trenutno naučno ime Picea abies.

ReferenceUredi

  1. ^ ICN, "Glossary", entry for "synonym"
  2. ^ ICZN, "Glossary", entry for "synonym"

LiteraturaUredi