Skakač (šah)

фигура у шаху

Skakač ili konj je šahovska figura. Oba igrača počinju partiju sa po dva skakača, postavljenim levo od levog lovca i desno od desnog lovca. U algebarskoj notaciji, početna polja su b1 i g1 za bele, a b8 i g8 za crne skakače.

abcdefgh
8
c7 black circle
e7 black circle
b6 black circle
f6 black circle
d5 white knight
b4 black circle
f4 black circle
c3 black circle
e3 black circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak

Skakač se kreće na taj način što u jednom potezu može da dođe na polje koje je od njega udaljeno dve kolone i jednu vrstu ili obratno (dve vrste i jednu kolonu). Za razliku od ostalih figura, skakač može da „preskače“ figure koje mu se nađu na putu. Kao i većina ostalih figura, skakač jede protivničku figuru tako što zauzme polje na kome se ona do tada nalazila. Kao posledica načina kretanja, skakač koji se nalazi na belom polju u sledećem potezu može da dođe samo na crna polja i obratno.

Smatra se da su skakači u snazi približno jednaki lovcima, dok su od ostalih figura (osim pešaka) slabiji.