Sociologizam je vrsta redukcionizma gde se različite duhovne i kulturne pojave svode na sociološke činioce ili uzroke. Pristalice ovog pravca ističu da je čovekovo ponašanje gotovo u potpunosti društveno određeno.

Literatura uredi