Socijalistička partija (Italija)

Socijalistička partija (ital. Partito Socialista, PS) ili Italijanska socijalistička partija, je italijanska politička partija levog centra i inspiriše se na italijansku istorijsku socijalističku partiju.

Stranka je osnovana 2007. godine u Rimu.

PS je nastala ujedinjenem sledećih stranaka i organizacija:

Za prvog sekretara partije izabran je Enriko Boseli i na toj funkciji je ostao do 2008. Na izborima 2008. PC je osvojila 0,9% i nije ušla u Parlament. Od 2008. sekretar CK partije je Rikardo Nenčini. 2012. PS je postala članica koalicije „Italija opšte dobro“.