Stepska klima je klima koja je rasprostranjena u stepskim predelima Amerika, Evroazije, Afrike i Australije. Zahvata prostore između pustinja, polupustinja i savana. Odlikuje je temperatura viša ili niža od 18 °C, sa naizmeničnim letnjim i zimskim padavinama u zavisnosti od varijeteta klime. Izdvajaju se dva tipa: topla stepska klima i hladna stepska klima.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, N. (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd