Submetacentričan hromozom

Submetacentričan hromozom je hromozom čija se centromera ne nalazi na sredini već je pomerena ka jednom kraju i deli hromozom na dva kraka nejednake dužine.

Vrste hromozoma; u sredini, 2) submetacentrični hromozom.

Tako se na subematentričnom hromozomu razlikuju dva kraka:

  • kraći, r krak i
  • duži, q krak.

Submetacentrični hromozomi u kariotipu čoveka su:

  • 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 i H hromozom.

Žene imaju paran, a muškarci, zbog prisustva jednog H hromozoma, neparan broj submetacentričnih hromozoma u kariotipu.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi