RAM sa dva tranzistora (TTRAM) je novi (2005) tip računarske memorije koju razvija firma Renesas.[1]

TTRAM je sličan običnoj DRAM memoriji sa jednim tranzistorom i kondenzatorom po konceptu, ali eliminiše kondenzator tako što se oslanja na SOI proces proizvodnje. Ovaj efekat stvara kapacitet između tranzistora i podloge, na šta se ranije gledalo kao na smetnju. Pošto je tranzistor napravljen pomoću SOI tehnologije nešto manji od kondenzatora, TTRAM nudi veće gustine od običnog DRAM-a. TTRAM je u teoriji jeftiniji zato što je gustina povezana sa cenom. Ali zahtev da se ova memorija pravi na SIO fabričkim linijama, čini da cena bude nepredvidiva.

U TTRAM memorijskoj ćeliji, dva tranzistora su povezana na SIO substrat. Prvi je pristupni tranzistor, dok je drugi tranzistor za skladištenje i izvršava istu funkciju kao i kondenzator u normalnoj DRAM ćeliji. Pisanje i čitanje podataka se vrši prema provodljivom stanju pristupnog tranzistora i stanju plutajućeg tela tranzistora za skladištenje. Činjenica da TTRAM memorijska ćelija ne zahteva step-ap napon ili negativan napon, kao što DRAM zahteva, čini novi dizajn ćelija odgovarajućim za korišćenje u budućim procesorima na nižim radnim naponima.

Sa Renesas TTRAM memorijom, signal za čitanje se pojavljuje kao razlika u tranzistorskoj struji. Senzor tipa struja-ogledalo detektuje ovu razliku velikom brzinom, koristeći referentnu memorijsku ćeliju koja omogućava pouzdanu identifikaciju nule ili jedinice. Ovaj metod čitanja značajno smanjuje potrošnju energije eliminacijom punjenja i pražnjenja linije za bitove i operacija potrebnih za čitanje DRAM ćelija.

Slična tehnologija je Z-RAM, koja koristi samo jedan tranzistor i zato ima veću gustinu i od TTRAM. Kao i TTRAM, Z-RAM se oslanja na efekat plutajućeg tela na SOI, i ima sličan proces proizvodnje. Z-RAM je takođe i brži, brz je kao SRAM koji se koristi kao keš, što ga čini interesantnim za CPJ, koji se već pravi na SOI linijama.

TTRAM ne bi trebalo mešati sa TT-RAM, što je Atarijevo ime za specijalno mesto za DRAM u Atari TT030 ličnim računarima.

ReferenceUredi

Spoljašnje vezeUredi