Televizija visoke rezolucije

Televizija visoke rezolucije, ili poznata po svom akronimu HDTV (od engl. HDTV, što je skraćenica od reči High-definition television, koja u prevodu znači „televizija visoke definicije”). Predstavlja novi standard emitovanja televizijskog programa koji se ne oslanja na stare i zastarele sisteme. Glavne odlike novog sistema su: veća rezolucija, 16:9 odnos ivica ekrana (dosadašnji 4:3), okružujući sistem zvuka, moguća implementacija servisa interaktivne televizije.

Odnos veličina dosadašnjih standarda i HDTV

Spoljašnje veze

uredi