Termostat ili termo regulator je uređaj ili sprava kojom se reguliše temperatura grejnih sistema. Najjednostavnije vrste poseduju bimetalni kontakt koji se pri povećanju ili smanjenju temperature zatvara ili otvara. Postoje i elektronski regulatori koji putem senzora dojavljuju temperaturu upravnom sistemu. Koriste se na primer na radijatorima.

Elektronski termostat