Trauma je u medicini, telesna rana ili povreda. U psihologiji, iznenadan, prekomerno neprijatan, bolan događaj koji izaziva štetne psihičke posledice.

Literatura uredi