Treći zakon termodinamike

Treći zakon termodinamike je jedan od četiri osnovna zakona termodinamike. On govori o nemogućnosti dostizanja apsolutne nule temperature. Tvrdi da kada se sistem asimptotski približava temperaturnoj apsolutnoj nuli entropija teži svojoj minimalnoj vrednosti (nuli).

Vidi još

uredi