Umbanda je sinkretistička afro-brazilska religija , koja kombinuje tradicije Afrike sa Rimskim katolicizmom, Spiritizmom i domorodačkim Američkim verovanjima. Iako su neka od njenih verovanja postojala, a mnoga su bila i praktikovana krajem 19. veka u skoro celom Brazilu, pretpostavlja se da je Umbanda nastala u Rio de Žaneiru i okolnim regionima početkom 20. veka. Od tada, Umbanda se proširila uglavnom na jugu Brazila, ali i u susednim zemljama kao što su Argentina i Urugvaj.

Umbanda


Umbanda ima mnogo grana, svaka sa različitim skupom verovanja i običaja. Neka od najčešćih verovanja su verovanja o postojanju Svevišnjega Tvorca , poznat kao Olodumare

Svet duhovaUredi

Većina vernika Umbanda smatraju da postoje tri različita nivoa duhova:

1. Čisti Duhovi
Ovaj nivo uključuje duhove poznate kao anđeli, arhanđeli, heruvimi i serafimi, duhovi koji su dostigli duhovno savršenstvo.[1]
2. Dobri Duhovi
Ovaj nivo uključuje one duhove koje imaju medijumi (vidovnjaci) ili inicijatori ceremonije koji postupaju kao vodiči[2]
3. Zli Duhovi/Kiumbas
Neki vernici Umbande izbegavaju duhove ovog nivoa, begne duhovi ovog nivoa. Ponekad nečisti duhovi mogu da poseduju neki vidovnjaci i mogu da izazovu mnogo problema u kultu. 

ReinkarnacijaUredi

Reinkarnacija u Umbanda religiji se razlikuje od Hinduizma. Zakon reinkarnacije je centralna tačka u zakonu karme. U njemu se navodi da Odolumare stvara duše svojevoljno sve vreme. Duhovi prolaze kroz mnoge faze evolucije, na mnogim planetama. U njemu se takođe navodi da postoje paralelne dimenzije na ovom svetu, gde se nalaze opsesivni duhovi, jer on ne mogu da napreduju. Oni imaju izbor da budu dobari ili loši, kroz obične dela i ljubav koju oni pokazuju prema drugim ljudima.[1]

DanasUredi

Prema popisu u Brazilu iz 2000. godine, 432.000 Brazilaca se izjasnilo da su pripadnici Umbanda religije, 20% manje u odnosu na popis iz 1991. godine. [3]

Značajni verniciUredi

ReferenceUredi

  1. ^ a b Dann, Graham M.S. Religion and Cultural Identity: The Case of Umbanda. Sociological Analysis, Vol. 30, No.3, pp. 208–225.
  2. ^ Brown, Diana De G.; Mario Bick. Religion, Class, and Context: Continuities and Discontinuities in Brazilian Umbanda. American Ethnologist, Vol. 14, No. 1, Frontiers of Christian Evangelism. (Feb., 1987), pp. 73–93
  3. ^ Beraba, Marcelo. O Terreiro da Contradição. Folha de S.Paulo; March 30, 2008