Ustanova za razvoj i istraživanje oružja

Ustanova za razvoj i istraživanje oružja (URIO) je laboratorija Odbrambene Istraživačko Razvojne Organizacije (OIRO). Nalazi se u gradu Puna, i predstavlja galavnu laboratoriju (OIRO-a) koja je uključena u razvoj konvencionalnog naoružanja.

Ustanova za razvoj i istraživanje oružja
Istraživačko-razvojni institut
DelatnostNaučno istraživačka industrija
Osnovano1958.
SedišteIndijaPuna, Maharaštra ,Indija
Rukovodioci
dr. K. M. Rajan
ProizvodiBorbenu tehniku
Veb-sajtwww.drdo.gov.in/drdo/labs/ARDE/English/index.jsp?pg=homebody.jsp

IstorijatUredi

URIO je osnovana 1958. godine u cilju zadovoljenja domaćih potreba za naoružanjem. Počela je sa radom u osnovnim granama kao što su pogon za proizvodnju municuje u gradu Kadhi. Osoblje je premešteno iz nekadašnjeg Tehničko razvojnog i proizvodnog (Oružja )ogranka stacioniranog u Džabalpuru i Tehničko razvojnog i proizvodnog (Municija) ogranka u Kadahiju. Tokom 1966. godine URIO se preselio na sadašnju lokaciju u mesto Pašhan, koje se nalazi na paeriferiji grada Puna odmah pored Državne hemijske laboratorije, glavnoj laboratoriji Saveta za naučna i industrijska istraživanja.

Oblasti radaUredi

URIO je glavna labortorija u oblasti istraživanja vezanih za razvoj konvencialnog oružja za potrebe Indijske vojske. To se odnosi na sve oblasti istraživanja, razvoja, izradu prototipova, testiranja i posmatranja, i aktivnosti u vidu transvera tehnologija. [1]Ovo uključuje osnovna i primenjena istraživanja, modeliranje, simulaciju i razvoj softvera naoružanja. Osim toga, proširenje radnog veka i nadogradnja i servisiranja opreme takođe se obavljaju u ovoj ustanovi. Budući da se radi o istraživačkoj laboratoriji, URIO ne obavlja proizvodne aktivnosti u većem obimu, već u ograničenom obimu najčešće bavi izradom pilot-postrojenja i krucialnih komponenti. Nakon početne proizvpdnje, tehnologije razvijene u laboratoriji prenose se proizvodnim agencijama kao što su BEL, OFB i drugi proizvođači. Zahvaljujući svojim kapacitetima, URIO nadgleda transver tehnologija ovim fabrikama, i pomaže im u pokretanju proizvodnje i stara se o kvalitetu proizvoda. Indijska vojska koristi se mnogo vrsta različitog oružja koje je inostrane proizvodnje, pa se javila potreba za njegovim lakšim integrisanjem i stvaranjem kompatibilnosti sa već postojećim naoružanjem. URIO je uključen u sam proces radi pružanja stručnih procena i dr. usluga vezanih za uvođenje i integrisanje stranog naoružanja u Indijskoj vojsci.

ReferenceUredi