Fenotip (grč. phainesthai — „pojaviti se” i typos — „obeležje”) je skup svih osobina jedne individue ili organizma koje su nastale zajedničkim delovanjem genotipa i uslova sredine u kojima se dati organizam razvija. Pojam fenotipa uveo je Johannsen, 1909. godine.

Fenotip se osim u širem smislu može posmatrati, slično kao i genotip, i u užem smislu, kao jedna osobina koju određuje neki genotip.

Fenotipske osobine se najgrublje mogu podeliti na:

Spoljašnje veze uredi