Fizičko lice

Fizičko lice je individualno, samostalno ljudsko biće.

U pravnoj nauci, fizičko lice je samosvesno ljudsko biće podložno fizičkim zakonima, za razliku od patvornog, pravnog lica. Dakle, ljudi postaju fizički subjekti samim svojim rođenjem i takvi ostaju do svoje smrti.

Atributi fizičkih licaUredi

Osnovni atributi fizičkih lica su:

  • Lično ime fizičkog lica je oznaka pomoću koje se jedno lice razlikuje od drugog. Ono se sastoji od imena i prezimena. Lično ime je pravo građanina, ali i dužnost jer je svako dužan da se služi svojim ličnim imenom. Građaninu je po zakonu dato pravo da može da promeni svoje lično ime. Evidencija statusnih podataka za fizička lica vodi se u matičnim knjigama.
  • Prebivalište i boravište — svako fizičko lice mora da bude vezano za jedno mesto gde je stalno nastanjeno.
  • Državljanstvo — predstavlja pripadnost određenoj državnoj zajednici.

Vidi jošUredi