Filtracija

одвајање чврстих компоненти из раствора, односно раздвајање чврсте и течне компоненте

Filtracija je propuštanje gasa ili tečnosti kroz polupropustljivu pregradu koja se naziva filtracioni medijum (npr. filtar-papir) sa ciljem da se iz gasa ili tečnosti odstrane suspendovane čvrste čestice. Gas ili tečnost prečišćeni na ovaj način se nazivaju filtrati, dok se čvrste čestice zadržane na filtracionom medijumu nazivaju filtraciona pogača ili talog.

Spoljašnje veze uredi