Frikativ

Frikativ je vrsta suglasnika koji nastaje forsiranjem vazduha kroz uski kanal, koji se formira, npr. između jezika i zuba ili nepca.