Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende.

Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovoj grupi hartija nalaze se akcije, obveznice, opcije, derivati i tako dalje. Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana.

One se prodaju i kupuju na specijalizovanom finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima.

U širem smislu, hartijama od vrednosti pripadaju i instrumenti kredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice, skladišnice, konosmani i slično.

Prema propisima Srbije hartije od vrednosti može emitovati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, opština, i drugo pravno lice.

Svaka hartija od vrednosti mora da poseduje određena svojstva odnosno mora da ispuni tri uslova :

  • da je u pisanoj formi
  • da je u toj ispravi sadržano neko građansko (najčešće imovinsko) pravo
  • da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem hartija od vrednosti

Hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu da igraju razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja, kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i slično. Svaka hartija od vrednosti mora da sadrži 5 elemenata:

  • Oznaka vrste hartije od vrednosti
  • Naziv i sedište izdavaoca hartije od vrednosti
  • Tačno utvrđenu obavezu izdavača hartije od vrednosti
  • Mesto, datum i serijski broj izdavanja hartije od vrednosti
  • Potpis izdavaoca hartije od vrednosti

Prema načinu određivanja korisnika hartije razlikuju se :

1. Hartija na ime:
je vrsta hartije od vrednosti kod kojih je korisnik isprave izričito naveden po imenu, s tim što je isključeno prenošenje takve hartije putem indosamenta.

2. Hartija od vrednosti po naredbi:
je vrsta hartija od vrednosti kod kojih se kao imalac prava pojavljuje neko lice izričito označeno u samoj ispravi, ali je tom licu istovremeno data mogućnost da svojom naredbom odredi neko treće lice kao korisnika isprave.

3. Hartija od vrednosti na donosioca:
je onaj tip hartije od vrednosti kod kojih imalac prava tj. korisnik nije imenovan izričito, tako da se svaki imalac takve isprave smatra korisnikom hartije. Hartije na donosioca prenose se najlakše od svih hartija od vrednosti.

Dakle hartije od vrednosti mogu glasiti na neko od građanskih prava uključujući i imovinsko dok akcije glase samo na imovinsko pravo i to direktnog vlasnika.

Vidi još uredi