Hel (nordijska mitologija)

Hel je bila kćerka Lokija i Angrbade. Hel je Odin proterao u kraljevstvo mrtvih, koje je dobilo ime Helhajm. U svojoj dvorani, Eljundniru, Hel je vladala nad umrlima od bolesti, starosti i pogubljenja. Dok je bila u svom kraljevstvu, njena moć je bila tolika da je mogla da prkosi drugim bogovima. Prikazivana je kao žena čija je jedna polovina tela živa, a druga mrtva.

Hel

Spoljašnje veze uredi