Crkva Svete Ane u Širđu

Crkva svete Ane je nekadašnja srpska crkva u mjestu Širđ u današnjoj Albaniji. Hram je bio pored rijeke Bojane.

Ivan Jastrebov je pisao o ovoj crkvi i ovom mjestu. Zapisao da je selo Širđ najpoznatije selo od sela Bregi bunes, tj. priobalja Bojane. Poznato je po svojoj staroj crkvi Svete Ane, koja je dosta manja od crkve Sv. Sergija, ali u odnosu na nju prednost joj je to što su zidovi bili obloženi raznobojnim kamenjem. Crkva se gotovo sasvim srušila i problem je doći do kamena sa slovenskim natpisom koji pominje Hekar Hyacinthe Hecquard. On je vidio dva kamena na kojima su bili uklesani ti natpisi, ali nije znao ili nije htio da ih vjerno prenese, nego je samo napomenuo da ti natpisi svjedoče da je crkvu 1365. g. podigla jedna od srpskih kneginja. Jastrebov smatra da je možda ispravnija 1265. g., pa je crkvu mogla podići kraljica Jelena Anžujska, jer 1365. u Zeti nije bilo srpskih kneginja, sem Jelene, žene Đurđa Stracimirovića, a kćeri kneza Lazara (mada je ona živjela kasnije i gradila je crkve na Beški 1440. g.). Iako je crkva nestala, katolici je posjećuju u vrijeme Jastrebova na dan Svete Ane. Pravoslavci su već tada prestali da je obilaze, iako natpis, stil gradnje, ostaci likova svetaca oslikanih na zidovima, svjedoče o pripadnosti ove crkve hrišćanima pravoslavne vjeroispovijesti. Svi žitelji tih sela su Albanci, a pravoslavni su konačno poturčeni. Taj kraj je bio nekada naseljen Srbima, a Albanci su činili četvrtinu stanovništva, po statističkim podacima Makuševa.[1]

Reference uredi

  1. ^ Jastrebov, Ivan (2018). Stara Srbija i Albanija. Beograd: Službeni glasnik. str. 336.