Crni vrh je planina u jugozapadnoj Srbiji, između Uvca i Lima. Pripada srednjevisokim planinama Dinarida (najviši vrh 1.186 m). Pruža se u obliku grebena pravcem sevezozapad—jugoistok, zalazeći u veliki lakat Uvca. Strane su strme, naročito severoistočna koja prelazi u kanjon Uvca. Sastavljen je od serpenita, triijaskih rožnaca i tufitaiti. Pod šumom je, nenaseljen i izvan saobraćajnih linija.

Crni vrh
Geografske karakteristike
Ndm. visina1186 m
Geografija
Države Srbija


Literatura uredi