Čahura ili čaura (lat. capsula) je tip pojedinačnih, pucajućih plodova. Nastaje iz sinkarpnog plodnika koga sačinjavaju dva ili više oplodnih listića. Poput sinkarpnog plodnika, čahure mogu biti jedno-, dvo- i više-oke što zavisi od unutrašnjih pregrada.[1]

Podela

uredi

Čahure se dele na četiri grupe, što zavisi od toga da li se otvaraju:

  1. porama
  2. kapcima
  3. zupcima
  4. poklopcem

Čahure koje se otvaraju porama

uredi

Čahure koje se otvaraju porama (capsula forata) su u biljnom svetu vrlo retke. Sreću se u rodovima: Papaver, Campanula i Reseda. Na vrhu ploda maka nalazi se disk sa žigovima ispod koga se obrazuje odgovarajući broj pora kroz koje ispada zrelo seme. Kod predstavnika roda Campanula, pore se obrazuju pri dnu ploda, ali pošto je on okrenut pod uglom od 180°, pore su smeštene u gornjem delu. Kod roda Reseda čahura je nastala iz tri oplodna listića koji na vrhu ne srastaju, pa je plod stalno otvoren. Kod maka i zvončića se pore otvaraju tek kada seme sazri.[1]

Čahure koje se otvaraju kapcima

uredi

Za razliku od čahura koje se otvaraju porama, čahure koje se otvaraju kapcima su veoma česte među biljkama. Odvajanje kapaka se dešava po dužini ploda, najčešće odozgo naniže, mada je moguć i obrnut smer.[1]

Čahure koje se otvaraju kapcima se mogu podeliti na[1]:

  • capsula septicada koje pucaju po septama
  • capsula loculicida koje pucaju po lokulama
  • capsula septifraga koje čine prelazni tip; pucaju i po septama i po lokulama

Čahure koje se otvaraju zupcima

uredi
 
Čahura pucavca (br. 4)

Ove čahure su česte kod porodice karanfila, kao što su pucavac, mišjakinja i ptičja trava. Pucaju samo svojim gornjim delom pri čemu se stvaraju zupci koji mogu aktivno da se otvaraju i zatvaraju u zavisnosti od atmosferskih uslova. Plodnik od koga ova čahura nastaje je sinkarpan, čini ga najčešće pet karpela. Broj zubaca je dvostruko veći od broja oplodnih listića, jer do pucanja dolazi i na mestu srastanja oplodnih listića i po glavnom nervu svakog od njih.[1]

Čahure koje se otvaraju poklopcem

uredi

Kod ovih čahura se veći ili manji deo odvaja u vidu poklopca. Primeri ovakvih čahura su plodovi bunike i prkosa, a naročito veliki poklopac (koji iznosi gotovo polovinu čahure) imaju plodovi bokvice i vidovčice.[1]

Izvori

uredi
  1. ^ a b v g d đ Tatić, B.& Petković, B. 1991. Morfologija biljaka. Naučna knjiga. Beograd.