Češka Socijalistička Republika

Češka Socijalistička Republika (ČSR) bio je službeno ime Češke od 1. januara 1969. do početka 1990. godine. ČSR je bila federativna jedinica unutar Čehoslovačke Socijalističke Republike.

Češka Socijalistička Republika unutar Čehoslovačke 19691990.

Nakon gušenja Praškog proleća u avgustu 1968. godine, ukinute su sve liberalne reforme iz tog razdoblja. Jedina alternativa bila je federalizacija Čehoslovačke. Ustavnim zakonom Federacije od 28. oktobra 1968. godine, među ostalima, formirana je i Češka Socijalistička Republika. Zakon je stupio na snagu 1. januara 1969. godine. Formirano je zasebno Češko nacionalno veće, kao republičko telo, a parlament Čehoslovačke je preimenovan u Narodnu skupštinu Čehoslovačke.

Nakon ukidanja socijalističke republike, iz dotad zvaičnog naziva Češke ispušten je sufiks socijalistička, tako da je novo zvanično ime države bilo Češka Republika. Dana 1. januara 1993, Češka Republika je postala nezavisna.

Vidi još

uredi