Štitova ima raznih oblika i veličina u heraldici, jednostavnih i pretrpanih, istorijski autentičnih i krajnje nepraktičnih.

Oblik štita koji se koristi u heraldici je zasnovan na srednjovekovnim štitovima koje su vitezovi nosili u borbu. S obzirom da se ovaj oblik smatra ratobornim i dosta muževnim, gospođe su često svoje grbove stavljali na štit lozenž oblika tj. romboidog oblika, dok je sveštenstvo svoje grbove stavljalo na ovalne štitove. Mogući su i drugi oblici štita.

Tri faktora su bila odlučujuća kada se radilo o obliku ranih srednjovekovnih štitova – svrha za koju su napravljeni, materijal koji je bio dostupan za njegovo pravljenje i vid borbe.

Među prvim štitovima su oni koji su pokrivali veći deo tela. Korišćeni su uglavnom u periodu kada su se vitezovi još uvek borili uglavnom kao pešadinci, tako da su im štitovi koji su bili visine čoveka pružali najbolju zaštitu. Takođe, pružali su najbolju zaštitu od neprijateljskih strelaca.

Iskustvo iz krstaških ratova je doprinelo većoj upotrebi konjice u evropskim ratovima, tako da su štitovi promenili oblik kako bi konjanika zaštitili prvenstveno od bočnih udaraca, pre nego od sukoba licem u lice. Tako se visina štita smanjivala, sve dok nije došlo do, danas najpoznatijeg oblika štita, starog francuskog štita.

Oblici štitova: 1. stari francuski, 2. savremeni francuski, 3. ovalni, 4. romboidni 5. kvadratni, 6. italijanski, 7. švajcarski, 8. engleski, 9. nemački, 10. poljski, 11. španski.
Oblici štitova: 1. stari francuski, 2. savremeni francuski, 3. ovalni, 4. romboidni 5. kvadratni, 6. italijanski, 7. švajcarski, 8. engleski, 9. nemački, 10. poljski, 11. španski.

Oblik starog francuskog štita je generalno priznat kao klasični oblik. To je najprikladniji oblik za jednostavan heraldički grb, ali stvara dosta problema kada polje štita treba da se podeli.

Jedan od osnovnih principa heraldike jeste da motivi na štitu treba da ispune polje štita ali ne i da ga pretrpaju. Ovo je možda i glavni razlog zašto su štitovi koji nikad nisu korišćeni za bitku već isključivo dekorativno, vremenom postajali sve širi pri dnu. Svakako da je to bilo dosta praktično kada je polje štita trebalo deliti.

 • A - Chief
 • B - Dexter
 • C - Sinister
 • D - Base
 • E - Dexter Chief
 • F - Middle Chief
 • G - Sinister Chief
 • H - Honour Point
 • I - Fess Point
 • J - Nombril Point
 • K - Dexter Base
 • L - Sinister Base
 • M - Middle Base (retko)

U engleskoj heraldici je dozvoljeno da nosilac grba na svoj štit stavi štit svoga tasta, ukoliko njegova supruga ima pravo nasleđivanja očevog grba a nema braću. U tom slučaju, stavlja se u sam centar štita i time se iskazuje da taj nosilac grba pretenduje da bude glava familije svoje žene.

Literatura

uredi