Koordinaciona veza

Koordinaciona veza ili koordinatno-kovalentna veza je vrsta hemijske veze kod koje zajednički elektronski par potiče od samo jednog atoma.[1][2] Ova vrsta veze je prisutna kod kompleksnih jedinjenja između centralnog jona i liganda.[3]

Kompleks amonijaka i bor trifluorida
Heksaminkobalt(III) hlorid

Reference Uredi

  1. ^ IUPAC. „coordinate bond”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).
  2. ^ IUPAC. „dipolar bond”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).
  3. ^ Zumdahl, Steven S. Chemical Principles, Fifth Edition. New York: Houghton Mifflin, 2005. 943-946, 957.

Vidi još Uredi