Medical Subject Headings (skr. MeSH) je tzv. kontrolisani rečnik za indeksiranje knjiga i članaka iz medicine i drugih prirodnih nauka, a može da se koristi i kao tezaurus koji olakšava pretraživanje informacija. Radi pod pokroviteljstvom američke Nacionalne medicinske biblioteke (engl. National Library of Medicine), a koristi ga uglavnom MEDLINE, vodeća svetska bibliografska baza iz oblasti biomedicinskih nauka, koja je besplatno dostupna na internetu i može se pretraživati preko sajta PubMed.

Do 2007. godine su izlazila i godišnja štampana izdanja, a danas je MeSH dostupan samo preko interneta. Iako je izvorno na engleskom, MeSH je dostupan i na drugim jezicima (nemačkom, italijanskom itd.) i sadrži dokumente na različitim jezicima.

IzvoriUredi

Spoljašnje vezeUredi