Бластопор је отвор бластоцела ембриона.

У зависности од тога да ли ће у каснијем развићу ембриона од њега настати анални или усни отвор, разликујемо две групе животиња:

Улога бластопора је омогућавање комуникације ембриона са спољашњом средином.