У грани математике, теорији графова, комплетан граф или потпун граф је прост[1] граф код кога између свака два чвора постоји грана. Комплетан граф са n чворова у ознаци Kn има

Комплетан граф

K7, комплетан граф са 7 чворова
Чворовиn
Гранеn(n − 1) / 2

гране. Комплетан граф је регуларан граф[2], и сваки његов чвор има степен n-1 Комплемент комплетног графа је празан граф (граф без грана). У матричној репрезентацији, комплетном графу одговара матрица чији сви елементи су јединице.

Комплетан граф је такође клика. У ствари, проблем клике се дефинише као проблем проналажења највећег комплетног подграфа неког графа.

Следе цртежи комплетних графова са од 1 до 8 чворова, са назначеним бројем грана.


Извори уреди

  1. ^ Неусмерен граф без петљи.
  2. ^ Граф чији су сви чворови истог степена (из сваког излази исти број грана).

Литература уреди