Ликвидност (енгл. solvency, liquidity, нем. Zahlungsfähigkeit, Liquidität) је својство имовине или њених појединих делова које се могу претворити у готовину за покриће преузетих обавеза.

Показатељи ликвидности

уреди

Показатељи ликвидности пореде краткорочне обвезе са краткорочним или текућим изворима средстава доступним за подмиривање краткорочних обвеза.

Најучесталији показатељи ликвидности су:

Спољашње везе

уреди