Акрециона призма

Акрециона призма се формира од седимената, који се процесом акреције додају не-субдукујућој плочи на конвергентној граници тектонских плоча. Највећи део материјала акреционе призме изграђен је од маринских седимената, који су откинути од субдукујућег дела океанске коре, али у неким случајевима могу садржати и ерозионе продукте вулканских острвских лукова, који се налазе на не-субдукујућој плочи.

Скица субдукционе зоне на којој је приказана акрециона призма

Материјал акреционе призме

уреди

Акреционе призме и акретовани терани нису идентични тектонским плочама, али су за њих везани, и спајају се са тектонским плочама у процесу тектонске колизије. Материјал који се налази у акреционим призмама, састоји се од:

Литература

уреди
  1. Watson, John. This Dynamic Planet. US Geological Survey. 2004 [1]