U organskoj hemiji, alkil supstituent je alkan bez atoma vodonika.[1] Termin alkil je namerno nespecifičan da bi obuhvatio mnoge moguće supstituente.

Izopropil grupa
Metil grupa

Aciklični alkil ima opštu formulu CnH2n+1. Cikloalkil je izveden iz cikloalkana uklanjanjem atoma vodonika sa prstena i ima opštu formulu CnH2n-1.[2] Alkil je tipično deo većeg molekula. U strukturnoj formuli se koristi simbol R za označavanje generičke (nespecifikovane) alkil grupe. Najmanja alkil grupa je metil, sa formulom CH3−.[3]

Vidi još

уреди

Reference

уреди
  1. ^ IUPAC. „alkyl groups”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).
  2. ^ IUPAC. „cycloalkyl groups”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).
  3. ^ Virtual Textbook of Organic Chemistry Naming Organic Compounds Архивирано [Date missing] на сајту Portuguese Web Archive|Portuguese Web Archive