Артикулација (музика)

Реч артикулација (фр. и енгл. articulation) потиче из латинског језика и значи јасно, разговетно.

У музици артикулација[1] значи начини на које се изводе тонови при певању или свирању музичког инструмента. Артикулација[2] у музици помаже да се богатије, јасније, разговетније и прецизније музички изразимо.

ОСНОВНЕ АРТИКУЛАЦИЈЕ ШТА ЗНАЧИ КАKО СЕ ПИШЕ И КАКО СЕ ИЗВОДИ КАKО ЗВУЧИ
Деташе — (фр. détaché) одвојено
Написане ноте изводе се сливено, са што мање прекида између тонова.
Легато — (итал. legato) везано
Лук изнад или испод групе нота казује да те тонове треба изводити без прекида, на један дах.
Стакато — (итал. staccato) одвојено, одсечно
Тачка изнад или испод нотне главе значи да се сваки тон изводи одвојено, упола краће од написане нотне вредности, што приказује нотни пример испод:
Staccato izvedba.jpg
Портато — (итал. portato) ношено
Тачка и лук изнад или испод нотне главе упућује на то да те тонове треба нешто скратити (тј. дуже од стаката, краће од деташеа). Ово приказује нотни пример испод:
Portato izvedba.jpg
Тенуто — (итал. tenuto) отегнуто, издржано
Водоравне цртице изнад или испод нота казују да се сваки тон изводи у пуном износу свог трајања.
Маркато — (итал. marcato) наглашено
Положено латинично велико словом V изнад или испод нота упућује да се сваки тон изводи наглашено.

РеференцеУреди