Бентос (од грч. benthos = дубина) је еколошка група организама, која све своје животне активности остварује на дну водених екосистема. Они чине животне заједнице речног, језерског или морског дна, јер су везани за подлогу или се крећу по дну. Пошто се бентос мора и океана простире на великим површинама и има посебне карактеристике животних заједница, сматра се акватичним биомом.

Биоми
Сувоземни биоми
Тундра
Тајге/бореалне шуме
Широколисне и мешовите шуме умерених предела
Четинарске шуме умерених предела
Тропске кишне шуме
Тропске и суптропске суве широколисне шуме
Тропске и суптропске четинарске шуме
Тропске и суптропске травне и жбунасте вегетације
Травне и жбунасте вегетације умерених предела
Планинске травне и жбунасте вегетације
Вегетација пустињских предела
Средоземна вегетација
Плављена травна вегетација
Мангрове
Водени биоми
Континентални шелф
Обалска зона (литорал) и зона млата
Рипаријска зона
Језера
Корални гребен
Шуме алги
Ледени покривач
Хидротермални извори
Хладни извори
Зона дна (бентос)
Пелагијска зона (пелагијал)
Неритичка зона (сублиторал)
Други биоми
Ендолитска зона

Типови бентосаУреди

У зависности од природе бентосних организама, говори се о фитобентосу (алге и копнене биљке становници дна) и зообентосу (животиње становници дна).

Према величини организама, бентос се може делити на:

  • макробентос, величине веће од 1 mm
  • мејобентос, величине измећу 32 µm и 1 mm
  • микробентос, величине испод 32 µm

Према станишту, бентос делимо на

  • епибентос, организме које живе на седименту дна (подлози), и
  • хипербентос, организме који живе непосредно изнад седимента.
 
типични становници дна, макрозообентос

Спољашње везеУреди