Биологизам или биолошки детерминизам је социолошко становиште које принципе и категорије из биологије преноси у социологију. Заснива се на претпоставци да људско друштво функционише по принципима биологије, односно на начин како функцинишу живи организми. Њен оснивач је Херберт Спенсер. Данас се ово становиште сматра застарелим и превазиђеним.

Основна начела биологизма су:

  • Органицизам - схватање да између друштва и организма постоји директна аналогија.
  • Еволуционизам - као код живих бића, постоји еволуција од нижих ка вишим врстама у друштву.
  • Социјалдарвинизам - начела Дарвинове теорије се примењују на друштво (Порекло врста и Порекло човека).
  • Зоосоциологизам - принципи животињских група се преносе на друштвене организације.

Расизам се појављује у различитим облицима као дериват биологизма.

Литература Уреди

  • Velden, Manfred (2010). Biologism: The consequence of an illusion. Göttingen: V&R unipress. ISBN 978-3-89971-748-8.