Биолошка енергија

Не поистовећивати са Биоенергетика.

Биолошка енергија је енергија која се добија из материје биолошког поријекла (биомасе).

Ватра, претварање биолошке енергије у биомаси у топлинску енергију

У биомасу спадају:

Биомаса је обновљиви извор енергије, за разлику од необновљивих (нафта, гас, угаљ). Најчешћи начин кориштења биолошке енергије је спаљивањем, гдје произведена топлина може директно да се искористи за гријање. Други начин је издвајање алкохола као код биогорива.

Сличан термин али са другим значењем је биоенергија.

Види јошУреди